Tietosuoja

Käyttäjäyritys kantaa itse vastuun keräämiensä tietojen käsittelystä

Yritys määrittelee itse mitä henkilötietoja asiakkaalta kerätään, riippuen Rapidly-palvelun lopullisesta käyttötarkoituksesta yritykselle – emme suosittele keräämään tietoa, joka ei ole olennaista käyttötarkoituksen kannalta. Käyttäjäyritys kantaa vastuun siitä mitä tietoja kerää ja mihin niitä käyttää. Käyttäjäyrityksen keräämät henkilötiedot eivät ole Rapidlyn työntekijöiden nähtävillä.

Loppukäyttäjän syöttämä henkilötieto tallentuu reaaliaikaisesti järjestelmään ja on kahdella klikkauksella poistettavissa

Kaikki loppukäyttäjän palveluun syöttämä henkilötieto tallentuu reaaliaikaisesti ja on käyttäjäyrityksen nähtävillä välittömästi. Loppukäyttäjästä muodostuu järjestelmään uusi Kontakti, jonka alle kaikki loppukäyttäjään liittyvä tieto (myös esimerkiksi kuvat tai chat-keskustelut) tallennetaan. Kaikki loppukäyttäjästä tallennettu henkilötieto on aina myös käyttäjän itsensä nähtävillä ja tarvittaessa helposti kokonaan poistettavissa. Kontaktin poistaminen tarkoittaa henkilötietojen poistumista järjestelmästä kokonaisuudessaan. Esimerkiksi yrityskäyttäjän notifikaatioissa loppukäyttäjän nimen tilalle tulee maininta (poistettu). Poikkeuksena varmuuskopiot, joista henkilötiedot poistuvat aina viimeistään 1kk kuluessa.

Puhelinnumero- ja sähköpostitietojen automaattinen käsittely palvelussa

Palvelu voi yrityskäyttäjän niin halutessaan lähettää tekstiviestin tai sähköpostin sekä yrityskäyttäjälle että loppukäyttäjälle. Loppukäyttäjälle suunnattujen sähköpostien ja tekstiviestien tarkoitus on sujuvoittaa käyttökokemusta, esimerkiksi linkin kautta siirtyminen tietokoneelta älypuhelimelle kuvan ottamiseksi ja sen lataamiseksi järjestelmään, ilman että jo tallennetut tiedot menetetään. Palvelusta automaattisesti lähetettävät sähköposti- ja tekstiviestit ovat tarkoitukseltaan informatiivisia ja viestien lähetystoiminnallisuutta ei ole yrityskäyttäjän mahdollista käyttää esimerkiksi massamarkkinointiin. Viestien sanatarkka sisältö on yrityskäyttäjän itsensä määriteltävissä, mutta viesti sisältää aina linkin loppukäyttäjän omiin tietoihin ja painikkeeseen, josta tiedot voi halutessaan poistaa.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelu toimii vain Euroopassa sijaitsevien pilvipalveluiden avulla.

Tietosuojaseloste

Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä.